LNG Tesisatı

LNG Nedir?

“LNG; doğal gazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelerdeki kullanıcılara en çevreci, en güvenli, en ekonomik ve en verimli yakıttır.”

LNG; İngilizce “Liquefied Natural Gas” kelimesinin kısaltmasıdır. Türkçeye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz olarak çevrilmiştir. Yüksek ısıl değere sahip, oldukça verimli bir yakıttır. Havadan hafiftir, kokusuzdur ve renksizdir. Korozif özelliği yoktur ve en önemlisi zehirli değildir. Büyük oranda metan(CH4), az miktarlarda ise etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ve diğer hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Doğal gazın, atmosfer basıncında -162°’ye kadar soğutulup sıvılaştırılmasıyla elde edilir. Taşıma ve depolama kolaylığı için geliştirilen LNG, ülkemize yurt dışından, özel gemiler aracılığıyla ithal edilir. Sıcaklığının yükselmemesi için özel tanklarda depolanır ve taşınır. Sıvı fazdaki LNG’nin hacmi, doğal gaza oranla 600 kat küçüktür. Kullanılacağı yerde sıvı fazdan tekrar gaz faza geçirilir ve hacmi yeniden 600 kat genleşir. Sıvılaştırma sürecinde kirleticilerden arındırıldığı için doğal gazdan dahi daha verimli ve temizdir.

Sıcaklığının yükselmemesi için özel tanklarda depolanır ve taşınır. Sıvı fazdaki LNG’nin hacmi, doğal gaza oranla 600 kat küçüktür. Kullanılacağı yerde sıvı fazdan tekrar gaz faza geçirilir ve hacmi yeniden 600 kat genleşir. Sıvılaştırma sürecinde kirleticilerden arındırıldığı için doğal gazdan dahi daha verimli ve temizdir.

LNG, Kreyojenik (Aşırı Soğuk) bir sıvı olduğundan taşıma ve depolama uygulamaları kreyojenik şartlara uygun tanklarla gerçekleştirilmektedir. Bu tanklar, iç içe geçmiş iki ayrı kaptan oluşmaktadır. LNG içteki paslanmaz tankta depolanmakta, dış tank ise izolasyon amacıyla kullanılmaktadır. Tankların tamamında emniyet sistemleri bulunmaktadır.

LNG’nin Fiziksel Özellikleri

Üst ısıl değer (kcal/kg) 12930
Üst ısıl değer (kcal/sm3) 9825
Kaynama noktası (oC) -162
Likit youğunluğu (kg/lt) 0,46
Gaz youğunluğu (kg/m3) 0,76
Molekül ağırlığı (kg/mol) 16,04
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı (oC) 580
Maks. alev sıcaklığı (oC) 1954
Parlama limitleri (Hava ile karışım oranı) %5 – %15
Sıvı / Gaz genleşme oranı 600
Buharlaşma Basıncı (15 oC’de, bar) 230

 

Gaz Fazı Rölatif Yoğunluk – kg/sm3 Gerçek Yoğunluk – kg/sm3 Üst Isıl Değeri – kcal/sm3
Minimum 0,600913 0,736419 9563
Maximum 0,635308 0,736419 9981
Ortalama 0,620057 0,759880 9825

 

Sıvı Fazı Üst Isıl Değeri – kcal/sm3 Üst Isıl Değeri – kcal/sm3 Doğal Gaz Karşılığı – sm3/kg
Minimum 12.690 14,75 1,386
Maximum 13.083 15,20 1,429
Ortalama 12.930 15,03 1,412

Buharlaştırıcılar ise tamamen alüminyumdan üretilirler ve yüksek ısı değiştirme özellikleriyle LNG’yi gaz fazına dönüştürürler. İlave enerji ve bakım maliyeti gerektirmezler.

LNG’nin İletim ve Depolama basınçları 1-5 Bar arasındadır. Tanklardaki basınç regulatör ve ekonomizerler sayesinde kontrol edilir. Buharlaştırıcılarda gaz fazına geçen LNG, basınç düşürme istasyonlarına 3-4 bar arasında gönderilir. Kullanım için ihtiyaç duyulan basınç ayarlanarak, dahili tesisata gönderilir.

Neden LNG?

Tasarruf Sağlar
 • Fuel Oil, motorin ve LPG’ye göre sağladığı büyük fiyat avantajı,
 • İşletme ve Bakım maliyetlerinin düşüklüğü,
 • Otomatik tasarruf sistemlerine uygunluğu,
 • Sistemde arıza riski olasılığının en alt seviyede oluşuyla işletmenize tasarruf sağlar.
İşletmenize Değer Katar
 • Verimliliği sayesinde üretim,
 • Temizliği sayesinde ürün kalitesini artırarak işletmenize değer katar.
Zaman Kazandırır
 • Sistemin her koşulda hızlı kurulumu,
 • Diğer yakıtlarla yanan sistemlere uyum imkanı,
 • Depolama, kullanım ve takip kolaylığı,
 • Teknolojisi ve konforu sayesinde işinizi kolaylaştırarak, size ve işletmenize zaman kazandırır.
Güvenle Kullanılır
 • Gaz kaçağı ihtimaline karşı kurulan sistem ve algılayıcılar,
 • Acil durumlarda devreye giren otomatik emniyet sistemleriyle LNG güvenle kullanılır.

Nerelerde Kullanılır?

 • Sıcak Su Eldesi
 • Buhar Eldesi
 • Sıcak Hava Eldesi
 • Kızgın Yağ Eldesi
 • Pişirme ve Kurutma Fırınları
 • Metal İşleme
 • Elektrik Üretim Sistemleri

Isıl işleme ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilen LNG, yüksek kalorili ve çok verimli bir yakıt olduğundan Cam, Seramik, Demir-Çelik Sektörlerinde ve Asfalt Tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kirletici ve zehirleyici salınımları olmadığından, özellikle üretimde karbon ve temizlik standartları gerektiren Gıda ve İçecek Sektörlerinde ve Seralarda tercih edilen bir yakıttır.

Tekstil, Otomotiv, Kağıt-Ambalaj ve Kimya Sektörlerinde, Maden İşletmelerinde, Fırınlarda, Yemekhanelerde, Çamaşır Yıkama Tesislerinde, Tavuk Çiftliklerinde, Otel, Okul, Hastane gibi tesislerde sıkça kullanılmaktadır.

Ayrıca, elektrik üretimi amacıyla Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinde kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Doğa Dostu LNG

Hızlı sanayileşme ve kentleşme, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunlarını arttırmaktadır. Havayı, toprağı ve su kaynaklarımızı kirleterek, çevresel sorunlara sebep olan yakıtların kullanılması doğada onarılması güç sorunlara sebep olmaktadır.

Tüm dünyada ortak olarak yürütülen ve ülkemizin de taraf olduğu çevre çalışmaları, yaşanabilir bir gelecek için alınması gereken önlemleri kapsamakta, dünyamızın daha fazla kirlenmemesi için insan faktörünü mümkün olduğunca alt seviyede tutma çabası taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve zararlı salınımları olan yakıtların kullanımının azaltılması çalışmaları bu doğrultuda başlatılmış ve tüm dünyada hızla yaygınlaşan uygulamalardır.

Isıl işleme gerek duyulan alanlarda, çevreye zararlı etkisi en az olan doğal gazın kullanılması, çevre sorunlarının çözümüne kuşkusuz büyük katkı sağlamakta; doğal gazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelerde ise LNG’nin kullanımının yaygınlaşması bu bakıma büyük önem taşımaktadır.

Fosil Yakıtların Emisyon Seviyeleri

Çevre Kirletici Yakıt Kömür Petrol Doğal Gaz
Karbondioksit 94349 74390 53071
Karbonmonoksit 94,34 14,97 18,14
Nitrojen Oksit 207,30 203,21 41,73
Sülfür Asit 1175 509 0,45
Partiküller 1245 38,10 3,18
Civa 0,0073 0,0032 0,00

dsadsadas