Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

CNG Tesisatı

CNG Doğalgaz Doğal gazın ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp, yaklaşık 200-250 bar basınç altında sıkıştırılması

Hizmetlerimiz

RMS-C İstasyonu

RMS doğalgaz istasyonları yüksek basınçlı bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı ihtiyaç duydulan basınca düşürür. Bu şekilde faturalamayı baz alacak

Hizmetlerimiz

Kapalı Alan Isıtma Sistemleri

Kapalı alan ısıtma sistemlerinde radyant ısıtıcılar, seramik ısıtıcılar, boru özelliği olan radyant ısıtıcılar kullanılır. Bu ısıtıcıların tamamı çok iyi derecede

Hizmetlerimiz

Doğalgaz Filtresi

Kullanım Amacı Kartuşlu filtrelerin görevi, gaz akışkanların içerisindeki katı parçacıkların süzülmesi ve biriktirilmesidir. Belirli periyotlarla biriktirilen pislik, boşaltma çıkışından dışarıya

Hizmetlerimiz

LNG Tesisatı

LNG Nedir? “LNG; doğal gazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelerdeki kullanıcılara en çevreci, en güvenli, en ekonomik ve en verimli yakıttır.”

Hizmetlerimiz

Doğalgaz Tesisatı

Bina içi doğalgaz tesisatı servis kutusundan başlayıp, yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere atıldığı baca dahil olmak üzere baca çıkışına