CNG Tesisatı

CNG Doğalgaz

Doğal gazın ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp, yaklaşık 200-250 bar basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen sıkıştırılmış doğal gaz (CNG); kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan gaz fazında bir yakıttır. Yüksek basınç altında gaz fazında taşınır ve depolanır, basıncının düşürülmesi suretiyle yine gaz fazında tüketime sunulmaktadır.CNG, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen yüksek basınçlı tüpler ve özel taşıma araçları ile tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır.

CNG Sistemi Nedir ?

CNG , adrese teslim,borusuz doğalgazdır. CNG sistemi, ekonomik, güvenli ve çevreci yakıt olandoğalgazın, TSE ve Avrupa normlarında Avrupa Serbest Dolaşım Belgeli özel stok ünitelerine sıkıştırılarak doldurulması ve CNG nin Avrupa ve çağdaş ülkelerde uygulandığı şekil ile ” Euro Swap ” sistemleri ve CNG taşımacılığına özel ” yatay taşıma ” prensibiyle,boru hattı ile gaz ulaştırılmayan bölgelere, karayolu ile ulaştırılmasıdır.Tüm enerji kullanım alanlarında rahatlıkla uygulanan CNG sistemi,büyük sanayi kuruluşlarından küçük işletmelere ve otogaza, toplu konutlardan villalara, otellerden dinlenme tesislerine,jeneratörlerden forkliftlere kadar geniş bir yelpazede doğalgaz tüketim ihtiyaçlarına cevap verir.

Neden CNG ?

  • CNG sistemi tüm dünyada boru hatlarının ulaşamadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerde kullanılabilir.Büyük sanayi kuruluşlarından küçük işletmelere kadar enerji ihtiyacı olan her alanda CNG kullanabilirsiniz.
  • CNG’nin verimi çok yüksektir.Kullanmaya başladığınızda enerji girdi maliyetlerini düşürür , işletme ve bakım maliyetlerinizi azaltır.
  • Boru hattı ile doğalgaz ulaştığında ;doğalgaza dönüşüm işlemini ve yatırımını ve yatırımını gerçekleştirdiğiniz , sisteminizi CNG ile amorti ettiğiniz için hiç bir bedel ödemeden boru hattına bağlanabilirsiniz.
  • CNG Avrupa Birliği ve entegrasyon sürecinde firmanız için önemli bir rekabet unsurudur.Yakıt ekonomisi kadar tesisinizin kullandığı yakıtın çevreye olan etkileri acısından size avantaj sağlar.

CNG Avantajları

Sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG, kullanım esnasında yüksek seviyeli emniyet tedbirleri alınması gereken bir yakıt türüdür.Sektörde hidrojenden sonra devamlı kontrol altında tutulması gereken ikinci yakıt olarak kabul edilir.Uluslararası mesafe standartları ve yakıt kontrol havuz inşaatları gibi güvenlik kurallarına uyulmadığı taktirde çevremiz büyük risk altında kalmaktadır.

CNG ile kömür ve fuel-oilin yarattığı sorunlardan kurtulur,elaman tahsisi ve kirlilik gibi problemlerle uğraşmazsınız.CNG nin tutuşturma derdi yoktur,kül ve atık bırakmaz,koku yapmaz.

CNG ,LPG ye oranla çok daha ucuzdur,size maddi avantaj sağlar.

CNG nin petrol türevlerine ve LPG ye göre verimliliği daha yüksektir.

CNG güvenlidir, CNG için özel üretilen stok ünitelerine dolum yapılır.Kaçak halinde,sıvı yakıtlar yere yayılırken,CNG havadan hafif olduğu için uçar,gider.

Sıvı halindeki yakıtlar, stoklama tanklarındaki yüksek kapasitesi ve yayılma riskinden dolayı,stok riski açısından,tehlike anında maddi manevi büyük kayıplara yol açabilirler.CNG stok sisteminde ise yakıt,gaz halinde CNG ye özel her biri emniyet vanalı stoklama tüplerinin içerisinde tutulur.Dolayısı ile stok riski diğer sıvı yakıtlara göre çok düşüktür.

CNG ile doğalgaz boru hattı tesisinize ulaştığında ilave masraf gerekmeden boru sistemine bağlanabilirsiniz. Bu özelliği ile CNG diğer fosil ve sıvı yakıtlardan ayrılır.

Doğal Gaz Teknik Özellikler